Professionals Ades

L’Associació compta amb el treball de professionals especialitzats en diferents àrees. Es contemplen la salut mental i emocional, la importància d’una bona alimentació, l’atenció al cos físic i els beneficis de la pràctica del moviment conscient, així com aproximacions terapèutiques (no intrusives) a l’organisme de la persona, per tal de potenciar els recursos del propi cos i així restaurar l’equilibri. Promovem un missatge d’autoresponsabilitat, empoderament i compromís vers la pròpia salut.

professionals-ades2018