Teràpia Gestalt

QUÈ ÉS LA TERÀPIA GESTALT?

La Teràpia Gestalt utilitza una sèrie de tècniques que per la seva eficàcia s’eleva a la categoria de psicoteràpia en la línia humanista, i es basa en la creença que tota persona té dins seu el potencial i les capacitats per resoldre els seus problemes i tenir una vida plena i feliç.

Alguns dels seus beneficis principals són:

  • Desenvolupar el nivell de consciència i de «Awareness».
  • Desenvolupar la capacitat per establir contacte ple amb l’altre.
  • Aprendre a comunicar-se tenint en compte les pròpies necessitats.
  • Detectar els mecanismes automàtics.
  • Estar present i conscient en l’Aquí i l’Ara.
  • Gaudir més del dia a dia i de les relacions amb els altres.
  • Tenir una sensació més integrada de qui sóc.
  • Fer-se responsable del què li passa a hom.
  • Deixar de dependre de les circumstàncies.

¿COM FUNCIONA LA TÈCNICA GESTALT?

La Teràpia Gestalt acompanya a la persona en el seu camí de desenvolupament, promou un canvi intern en el qual la persona es dóna compte dels aspectes que l’ajuden a resoldre problemes o realitzar canvis, tornant-se més conscient de sí mateix, alhora que s’aprèn a conèixer-se millor i a descobrir el potencial fins ara no conegut o utilitzat.

La psicoteràpia Gestalt es centra en l’Aquí i l’Ara. No busca en el passat les raons o orígens del malestar, sinó que des del present es treballa el que està pertorbant i no deixa avançar en la vida.

En una sessió gestàltica, el terapeuta actua de facilitador posant de relleu el que s’expressa per prendre’n consciència. No treu conclusions per la persona, ni en posa paraules a la boca, és la persona qui se n’adona del que passa, de la raó i la solució.

QUAN CONSULTAR A UN TERAPEUTA GESTALT?

El patiment psíquic és un senyal d’alarma útil que ens pot indicar l’existència d’una dificultat que cal tractar. De la mateixa manera que el dolor físic alerta sobre el fet que alguna cosa no va bé en el nostre cos, és important aprendre a escoltar el missatge que ens està transmetent el patiment mental. Quan aquest perdura i hom no en pot fer front sol, cal acudir a un professional de la salut mental. Molt sovint, la consulta es demora, amb la il·lusió que “ja passarà”, que “no passa res”, que el temps guarirà el mal… Són falses expectatives que fan més mal que bé, ja que generen resistències davant la por i la inquietud, fixant així el patiment psíquic o inclús agreujant-lo, i dificultant la resolució del problema. Si aquestes resistències internes són fèrries, poden manifestar-se com a dolències físiques.

Per això, la Gestalt és molt convenient per a qualsevol persona amb interès a millorar la comunicació amb ella mateixa i amb els altres, ja que pots aplicar aquesta eina en la teva vida quotidiana.