La nostra Associació: Ades

info-guia-ades

Ades (Associació per la Divulgació i Educació de la Salut) és una logo-no-fons
associació sense ànim de lucre la finalitat de la qual és educar i fer difusió d’eines, coneixements i pràctiques que ajudin a la prevenció i cura de la salut. La nostra missió és empoderar a les persones per poder recuperar l’equilibri natural del nostre organisme, oferint recursos als individus per aprendre a escoltar el cos i allò que el símptoma i la malaltia ens comuniquen.

missio

Des d’Ades s’ofereixen xerrades i tallers de manera regular a la seu de l’associació, a fi de treballar per aquesta voluntat de posar a l’abast de tots coneixements útils per a una bona autogestió de la salut de l’individu. Alguns exemples d’aquestes propostes que han sorgit des d’Ades els trobaríem en àrees temàtiques tals com els hàbits d’alimentació i la seva incidència sobre la gestió de l’estrès o la importància de viure una vida conscient i amb responsabilitat.

Entenem aquesta divulgació i educació de la salut de manera vivencial i considerem essencial que la teoria pugui viure’s i integrar-se des de la pràctica, des de la pròpia experiència, perque el cos aprengui i reconegui aquests recursos que es posen a l’abast de l’individu. La integració dels coneixements, al ser vivencial, permet a a la persona generar nous hàbits saludables, alhora que guanyar confiança en si mateixa, i cultivar la capacitat d’escolta i d’autosanació.

A més dels tallers i xerrades oferts a la nostra seu, també oferim propostes adaptades a demanda del col·lectiu sol·licitant, comprenent les necessitats específiques de cada grup d’individus, dins la seva singularitat, contextualitzant aquestes necessitats, i reconeixent les diferències existents entre els diferents col·lectius.

Així mateix, el ventall de professionals que treballa a Ades també és representatiu d’aquesta voluntat de cobrir les diferents necessitats que puguin sorgir. Posant a disposició de l’individu diferents teràpies i acompanyaments que puguin millorar les seves condicions de salut i creant punts de sinèrgia i col·laboracions entre els professionals, afavorint un autoconeixement integral que contempli la multicausalitat.

La nostra filosofia parteix de la premissa que som salut; tendim de manera natural a l’equilibri, i com a éssers humans tenim la capacitat de prendre consciència i sensibilitzar-nos a aquest aprenentatge per continuar cultivant-lo al llarg de tota la vida.filosofia